top of page

Business 

I det følgende afsnit, vil jeg tage dig med en tur bag om business-delen bag EASE, som blev skabt i samarbejde med det russiske firma, Sokolov.

Dette afsnit vil omhandle de første to faser i Design Thinking; Understand og Observe, som er de "basisdannende" faser, hvor man lærer sit emne og virksomheden at kende, samler empiri, samt danner en målgruppe og persona.

Understand & Observe

Opgaven for dette projekt, bestod i at skabe et smykke med indbygget teknologi, til den russiske smykkevirksomhed, Sokolov. Virksomheden ønskede at få inspiration til smykker med teknologi, da det er et marked, de ser som værende stort i fremtiden. Titlen på projektet var "every day you", og designet skulle altså være et hverdagsitem, som kunne bruges af en bred målgruppe af moderne kvinder.

Da det meste materiale blev skabt på engelsk, så Sokolov kunne forstå vores koncept, vil businessdelen her på siden ind imellem bestå af tekst på engelsk

Understand & Observe
Brand Brief

For at få et overblik over, hvad Sokolov er for en virksomhed, skabte vi et brand brief ud fra den research, vi udførte i Understand-fasen af Design Thinking. I den fase lærer man virksomheden at kende, og får den grundlæggende information på plads, så man ved, hvem man designer for. 

Brand Brief
Research & Interviews

For at finde frem til, hvilke udfordringer målgruppen har i sin hverdag, udarbejdede vi et spørgeskema, samt interviewede nogle kvinder i målgruppen. Kvinderne var meget optagede af, at de ikke følte, at de har tid nok, og at de ikke kunne være nok for andre, pga. den begrænsede mængde tid der er på et døgn. I spørgeskemaet undersøgte vi blandt andet også hvilke superkræfter de adspurgte kunne tænke sig, hvis de frit kunne vælge, og her var tid også et overordnet tema i forskellige variationer.

Da det desværre ikke er muligt, at give folk mere tid via et teknologisk smykke, ville vi i stedet skabe et produkt, som havde til formål at give folk en form for pause i løbet af dagen.

Research & Interviews
Persona

Kathrine Aagaard

Alder:                               28 år

Bopæl:                             Frederiksberg, København

Civilstatus:                       Kæreste, Morten

Job:                                  Gymnasielærer, underviser i engelsk og samfundsfag

Kathrine er som regel åben, glad og positiv. Hun elsker at rejse, og bruger gerne sine ferier på at rejse et sted hen, også selvom det kun kan blive et par dage af gangen. Når der er mulighed for det, rejser hun gerne på længere ture.

Hun er dårlig til at koordinere sin tid, og bliver hurtigt presset, da hun føler, at hun har for meget om ørerne til hverdag, og har derfor brug for en pause eller et pusterum i løbet af dagen. Derudover har hun en udfordring i, at hun kan blive lidt utilpas og nervøs, hvis der er tæt pakket med mennesker om hende, som fx i en bus, i en lang kø eller til koncerter.

Persona
Til bunden
bottom of page